wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Zastosowanie

 

Witryna znajdująca się pod adresem www.agab.com.pl.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci Internet.

 

Właścicielem sklepu internetowego www.agab.com.pl. – zwany dalej „Sklepem”, jest firma   AGAB Agnieszka Baran, ul: Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów NIP: 536-170-97-45, REGON 142963754, e-mail: biuro@agab.com.pl , numer telefonu: 519080401

 

 

Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:
Firmą AGAB Agnieszka Baran– zwaną dalej „Sprzedawcą”, a
nabywcami produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Kupującymi”.


 

Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.

Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez stronę internetową korzystając z konta Kupującego lub korzystając z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji konta Kupującego w Sklepie.

 

Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu, warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie wszystkich wymaganych w formularzu danych, koniecznych do realizacji zamówienia.

 

Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie. Po dokonaniu rejestracji, Kupujący otrzyma, na wskazany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie rejestracji. Procedura rejestracyjna zostanie zakończenia w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia aktywacji konta (aktywny link w wiadomości e-mail).

 

Zamówienia

 

Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

 

Bieżąca obsługa Kupujących prowadzona jest w dni robocze pn-pt: od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 519080401, oraz mailowo pod adresem: sklep@agab.com.pl

 

Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych Serwisu są cenami brutto

 

Na wszystkie Produkty sprzedawane na sklepie internetowym agab.com.pl. wystawim faktury VAT.

 

 

 

Czas realizacji zamówienia zależny jest od specyfiki dostawy i typu zamówienia. Standardowo wynosi do 48 godzin.

 

Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem operatora logistycznego. Firma AGAB Agnieszka Baran nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn leżących po stronie doręczyciela.


 

Po weryfikacji złożonego zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. W chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego towarów.

 

Przyjęcie zamówienie nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi

 

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail, albowiem dane te są niezbędne do potwierdzenia zamówienia. 

 

O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych
od Sprzedawcy, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie po powzięciu przez Sprzedawcę wiedzy o wystąpieniu tych przyczyn.

 


Do skutecznego anulowania zamówienia przez Kupującego konieczne jest złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail.

 

 

Cena i warunki płatności

 

Wszystkie ceny zawarte w podawanych przez Sprzedawcę informacjach cenowych wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT.

 

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny towarów i zasady realizacji w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 

Płatności mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy, szybkie Przelewy24, gotówką (przy odbiorze własnym), fakturę Proforma oraz z odroczonym terminem płatności dotyczy jednostek budżetowych

Odbiór osobisty jest możliwy przed wcześniejszym zgłoszeniem odbioru w ustalonej godzinie


 

Terminy i inne warunki dostawy oraz odstąpienie od umowy

 

Zamówienia są przekazywane do realizacji w dniu złożenia lub w dniu następującym po złożeniu zamówienia, a zamówienia złożone w dni wolne od pracy są przekazywane do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Kupującego w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa zakupionych produktów, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu, następuje tylko na terenie Polski.

 

Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem operatora logistycznego

Firma AGAB Agnieszka Baran nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn leżących po stronie doręczyciela.

Dostawy są realizowane przez firmy kurierskie DPD oraz InPost.

 

Na terenie Powiatu Legionowskiego dostawa jest bezpłatna przy zamówieniu powyżej 100zł

 

Przewidywany maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych,

 

Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail sklepu: biuro@agab.com.pl

 

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru.

 

Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: ul. Ogrodowa 2, 05-119 Michałów Reginów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.
 

Reklamacje

 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

 

Jeżeli towar ma wadę Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany.

 

 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

 

Część towarów posiada gwarancję producenta obowiązującą na terenie całej Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej, o ile takowa została załączona do towaru przez Producenta. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji. Dokument gwarancji będzie przesłany wraz z towarem.

 

Zgłoszenia reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@agab.com.pl.

 

Towar należy odesłać pod adres: AGAB Agnieszka Baran ul. Ogrodowa 2 , 05-119 Michałów Reginów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

 

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

 

W,przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania transportowego lub mechanicznych uszkodzeń towaru, które mogły powstać w transporcie, reklamacje będą rozpatrywane jedynie w przypadku sporządzenia przez Kupującego w obecności kuriera protokołu potwierdzającego okoliczność otrzymania przesyłki naruszonej lub zawierającej mechanicznie uszkodzony towar.

 

Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 oznacza uznanie roszczeń Kupującego.


 


 

Ochrona danych osobowych Kupujących

 

Administratorem danych osobowych jest firma AGAB Agnieszka Baran

 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Dane osobowe Kupującego są umieszczane w bazie Sprzedawcy oraz przetwarzane dla celów realizacji umowy sprzedaży.

 

Dane te nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wiedzy i zgody Kupującego.

 

Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób do tego nieupoważnionych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 

Polityka Cookies

 

Sprzedawca informuje, że w celu zapewnienia Kupującym sprawnego korzystania z Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła. Pliki cookies mogą być także użyte w celu prezentowania dopasowanego przekazu reklamowego poza stronami Sklepu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sklep informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców.
 

Wymagania techniczne

 

7 Minimalne wymagania techniczne do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet
 

Postanowienia końcowe

 

Regulamin obowiązuje od 01.05.2019 r.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powrzechny .


 


Przejdź do strony głównej
Hity sklepowe
Papier kserograficzny SKY Copy, A4, klasa C, 80gsm, 500ark.

Papier kserograficzny SKY Copy, A4, klasa C, 80gsm, 500ark.

12,05 zł brutto9,80 zł netto
Sky Copy® to uniwersalny papier do kopiowania i codziennego drukowania w biurze zawsze zapewnia wysoką jakość i doskonałe działanie w kopiarkach i drukarkach laserowych oraz idealnie nadaje się do wydruków atramentowych klasa: C format: A4…
Papier xero OPTITEXT A4 80g klasa białości C

Papier xero OPTITEXT A4 80g klasa białości C

13,40 zł brutto10,89 zł netto
Papier xero OPTITEXT_Biały, bezdrzewny, papier kserograficzny odpowiedni do codziennych wydruków. Przeznaczony głównie do czarno-białych dokumentów, które stanowią większość wydruków w każdym biurze. Zapewnia szybkie drukowanie i kopiowanie. Zalecany…
Producenci
alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl